Snåret

I ett extra avsnitt av Snåret gräver vi djupare i de faktorer som driver förtätningen. Vi bjöd in Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH och landskapsarkitekt, som bland annat anser att bilen ockuperar stora delar av det offentliga rum som skulle kunna vara ytor för lek och rekreation. 

Direct download: extra_avsnitt_Alexander_Stahle_KORRAD.mp3
Category:general -- posted at: 11:26am CET