Snåret

Snårets första kortavsnitt i serien Snåret förklarar handlar om referensverket AMA. AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning, men vad är det för något?

Tidskoder:

1.07 Vad är AMA?
2.23 Vem behöver bry sig om AMA?
2.51 När används AMA?
3.23 Vad är AMA inte?
3.42 Varför behövs AMA?

Direct download: snaret_ama_ny_version.mp3
Category:general -- posted at: 12:23pm CEST