Snåret

Snårets andra kortavsnitt i serien Snåret förklarar handlar om AMA-funktion, det senaste hjälpmedlet för upprättande av funktionskrav.

Tidskoder:

1.19 Vad är AMA Funktion?
1.42 Varför behövs AMA Funktion?
2.37 Vad är en funktion?
3.27 Vem behöver bry sig om AMA Funktion?
4.08 Vad är nyttan med funktionsupphandlingar ur beställarperspektivet?
4.32 Vad är nyttan med funktionsupphandlingar ur konsult/entreprenör/arkitektperspektivet?

Direct download: Snaret_211213_Forklara_AMA-Funktion_EP2.mp3
Category:general -- posted at: 12:26pm CEST