Snåret

Bostadsministern i Svensk Byggtjänsts Snåret: " Ideologiska skygglappar har förstört bostadsbyggandet". Mehmet Kaplan anser att regeringens nya stöd är en akut, nödvändig insats. I Snåret bemöter han branschens kritik mot de nya subventionerna. Medverkar gör även Lennart Weiss, Veidekke Bostad, Tobias Olsson, Sveriges Arkitekter och Marie Linder, Hyresgästföreningen.

Direct download: Sna-ret_Kaplan_mix_150412__v3.mp3
Category:general -- posted at: 9:29pm CEST