Snåret

Förra avsnittet av Snåret innehöll ett långt samtal med bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. Det avslutades med kommentarer av Snårets branschpanel. I dagens extra avsnitt finns hela samtalet med branschpanelen.

Panelen består av Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, Tobias Olsson, förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter och Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke bostad.

De diskuterar Kaplans uttalanden om regeringens nya stöd till byggandet av små hyresrätter, förslaget om modulbostäder för nyanlända flyktingar och andra bygg- och bostadspolitiska frågor. 

Direct download: Spanarna_till_Kaplan_extraavsnitt.mp3
Category:general -- posted at: 1:40pm CEST