Snåret
Svensk Byggtjänsts vd, Kajsa Hessel, möter bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (s) för att prata om vad byggbranschen kan förvänta sig av honom. En intervju som till stor del handlar om hur arbetsmiljön i branschen ska förbättras. 
Direct download: Snret_Bostadsminister_och_Kajsa_VD_Sv_Byggtj_Master.mp3
Category:general -- posted at: 1:42pm CEST