Snåret

Politikerna vågar inte prova nya boendelösningar” 

Kan nya boendelösningar vara svaret på den ökande bostadsbristen i Sverige? I detta avsnitt av podcasten Snåret tittar vi närmare på några internationella exempel som ännu inte, eller i liten omfattning, fått fäste här. Det handlar om social housing, mobila byggnader och byggemenskaper.

Medverkar gör Mia Odabas, ekonomijournalist, Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter och Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg, Utopia Arkitekter.

Direct download: Snret_2014_06_23_mix_NY.mp3
Category:general -- posted at: 3:37pm CEST