Snåret

Vems fel är den snåriga byggprocessen? Byggherrar och kommuner skyller på varandra. Vem ljuger? 

Det diskuterar Mats Norrbom, nyligen utnämnd stadsbyggnadsdirektör i Uppsala, Hans Lind professor i fastighetsekonomi på KTH, Mattias Lundgren VD för NCC Boende samt Marcus Svensson från ByggVesta.

Del 1 av 2

Direct download: Snaret_avsn4_del1.mp3
Category:general -- posted at: 3:07pm CEST