Snåret

Del 2 av 2

Vems fel är den snåriga byggprocessen? Lyssna på den spännande fortsättningen.

Diskussionerna går vidare med Mats Norrbom, nyligen utnämnd stadsbyggnadsdirektör i Uppsala, Hans Lind professor i fastighetsekonomi på KTH, Mattias Lundgren VD för NCC Boende samt Marcus Svensson från ByggVesta

Direct download: Nordbygg_podd_4_del2.mp3
Category:general -- posted at: 10:24am CEST