Snåret

På temat ”Vad händer med bostadspolitiken efter valet” spanar fyra branschföreträdare kring framtida möjligheter och utmaningar på bostadsmarknaden. I stort är de försiktigt positiva och hoppas på en samhällsbyggarminister. Medverkar gör Lennart Weiss, kommersiell direktör för Veidekke, Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter och Vesna Jovic, kommundirektör i Huddinge. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg, Utopia Arkitekter.

Direct download: Snret_spanarna_140919.mp3
Category:general -- posted at: 1:19pm CEST