Snåret

Emma Jonsteg arkitekt och VD på Utopia träffar föreläsaren och

beteendevetaren Klas Hallberg som tagit pulsen på Byggsveriges

uppfattning om byggprocessen.

Direct download: Podd_Snret_EP_1.mp3
Category:general -- posted at: 11:45am CEST

1