Snåret

Bostadsbristen äventyrar tillväxten i storstadsregionerna! Om detta diskuterar Olle Wästberg från Nybyggarkommissionen, Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu och Anna Wersäll från Stockholms Handelskammare medverkar.

Direct download: Snaret_avsnitt_5.mp3
Category:general -- posted at: 2:46pm CEST

1