Snåret

 

Om alliansen får förnyat förtroende i höst, vad kommer man då att göra för att vi ska få en mindre snårig byggprocess och få bättre fart på bostadsbyggandet?

Direct download: Snaret_ep6_140617.mp3
Category:general -- posted at: 6:05pm CEST

1