Snåret

På temat ”Vad händer med bostadspolitiken efter valet” spanar fyra branschföreträdare kring framtida möjligheter och utmaningar på bostadsmarknaden. I stort är de försiktigt positiva och hoppas på en samhällsbyggarminister. Medverkar gör Lennart Weiss, kommersiell direktör för Veidekke, Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter och Vesna Jovic, kommundirektör i Huddinge. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg, Utopia Arkitekter.

Direct download: Snret_spanarna_140919.mp3
Category:general -- posted at: 1:19pm CEST

Första programmet är en summering av politikeravsnitten som spelades in tidigare i år.

Vad föreslår politikerna för att vi ska få bättre fart på bostadsbyggandet? Vilka beslut kan snabba på planprocessen? Vad är viktigast för den nya regeringen att ta tag i? Först ut att besvara frågorna var Alliansen. Medverkanden: Oskar Öholm, bostadspolitisk talesperson M, Nina Lundström, bostadspolitisk talesperson FP, Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson C och Roland Utbult, ledamot i Civilutskottet, KD. I det påföljande avsnittet var det oppositionens tur: 

Jan Lindholm, ledamot i Civilutskottet MP, Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson S och Amineh Kakabaveh, bostadspolitisk talesperson V, medverkade.

Direct download: Snrt_ep8_mix_140908_v2.mp3
Category:general -- posted at: 11:01am CEST

1