Snåret

"Kan medborgardialog vara farligt för demokratin?"

Medborgardialoger vid stadsutvecklingsprocesser blir allt mer utbrett för att engagera boende och ta vara på deras åsikter. Men får medborgarna som deltar verkligen möjlighet att påverka?

Medverkande: Eva Bjurholm från Södertälje kommun som arbetat med boendedialog i Ronna och Fornhöjden, Nazem Tahvilzadeh från KTH som forskar om medborgarinitiativ och Johanna Gustafsson Fürst, konstnär med erfarenhet av dialogprojekt i Haninge. Programledare är Emma Jonsteg.

 

Direct download: Snaret_ep_13_141215.mp3
Category:general -- posted at: 6:37pm CEST

1