Snåret

I Snåret diskuterar vi orsakerna till varför planprocessen tar så lång tid. Och hur den ska kunna kortas och effektiviseras - utan att göra avkall på vare sig kvalitet eller medborgarinflytande. Medverkande är Leif Nysmed, riksdagsledarmot (S), Martin Willén, biträdande stadsbyggnads chef i Örebro och Peter Lindroos, planarkitekt på Urban Minds. Programledare är Emma Jonsteg. 

Direct download: Snaret_Planprocess_korrad.mp3
Category:general -- posted at: 3:03pm CEST

Byggsektorn skriker idag efter kompetent personal, samtidigt som allt färre utbildar sig inom vissa byggyrken. Detta gäller såväl akademiker som yrkesarbetare. Hur arbetskraften ska kunna säkras diskuterar Ann Ericsson, Skanska, Karin Berglind, Arbetsförmedlingen och Jan-Ove Östbrink, SKL. 

Programledare är Emma Jonsteg.

Direct download: Podd_Snret_151112.mp3
Category:general -- posted at: 3:00pm CEST

En tredjedel av medarbetarna i byggsektorn går i pension när det ska byggas rekordmycket. Den unga generationen som ska ta över känner så stor oro att nattsömnen störs för åtta av tio.

Om detta diskuterar Åsa Lundmark, projektledare på Locum, Matilda Johnsson, arbetsledare på Skanska och Nadja Burman, byggnadsingenjör på Bau Arkitekter. Programledare Emma Jonsteg

Direct download: Snret_151008.mp3
Category:general -- posted at: 1:03pm CEST

Hur står det till med nytänkandet? En undersökning från förra året visar att fastighetsbranschen lägger ner minst resurser på innovationer. Finns det en innovationsskräck i byggbranschen? 

Medverkande: Anna Sander, forskningsansvarig WSP, Sanna Edling, projektledare HSB Living Lab och Anders Wikström, arkitekt och forskare, SICS. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snret_Innovation.mp3
Category:general -- posted at: 11:27am CEST

Vad är det som styr markanvisningarna? Är det tradition och kultur? Ställer kommunerna tillräckligt tydliga krav på byggherrarna vid martilldelning utifrån vad medborgarna mest behöver? 

Medverkande: Ingrid Anderbjörk, stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun, Jan Rydén, curator på Färgfabriken och Martin Arkad, VD på Järntorget. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snret_150531_mix.mp3
Category:general -- posted at: 12:00am CEST

Per Ankersjö i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: "Provocerande med naturreservat vid tunnelbanestationer".

Förtätningen i våra städer gör att antalet grönytor minskar till förmån för bostadsbyggandet. Men behöver det gröna och det urbana stå i konflikt med varandra?

Medverkande: Per Ankersjö, PR-konsult och tidigare stadsmiljöborgarråd, Lena Brunsell, Ekologigruppen och Maria Bergström, Naturskyddsföreningen.

 

Direct download: Snaret_naturen_i_staden.mp3
Category:general -- posted at: 8:00pm CEST

Förra avsnittet av Snåret innehöll ett långt samtal med bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. Det avslutades med kommentarer av Snårets branschpanel. I dagens extra avsnitt finns hela samtalet med branschpanelen.

Panelen består av Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, Tobias Olsson, förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter och Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke bostad.

De diskuterar Kaplans uttalanden om regeringens nya stöd till byggandet av små hyresrätter, förslaget om modulbostäder för nyanlända flyktingar och andra bygg- och bostadspolitiska frågor. 

Direct download: Spanarna_till_Kaplan_extraavsnitt.mp3
Category:general -- posted at: 1:40pm CEST

Bostadsministern i Svensk Byggtjänsts Snåret: " Ideologiska skygglappar har förstört bostadsbyggandet". Mehmet Kaplan anser att regeringens nya stöd är en akut, nödvändig insats. I Snåret bemöter han branschens kritik mot de nya subventionerna. Medverkar gör även Lennart Weiss, Veidekke Bostad, Tobias Olsson, Sveriges Arkitekter och Marie Linder, Hyresgästföreningen.

Direct download: Sna-ret_Kaplan_mix_150412__v3.mp3
Category:general -- posted at: 9:29pm CEST

I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret diskuteras handelns utveckling och vilken effekt den har på stadsutvecklingen. Vad händer med våra stadskärnor när allt fler människor söker sig till köplador i stadens utkanter?

I programmet deltar Rudolf Antoni, näringspolitisk chef hos Fastighetsägarna GFR, Peter Kadhammar, journalist på Aftonbladet och Magnus Edström, kommunalråd (MP) i Västerås. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg från Utopia Arkitekter.

Direct download: Snret_kplador_mix_150302.mp3
Category:general -- posted at: 1:00am CEST

LOU har fått en hel del kritik för att vara krånglig och enbart gynna lägsta pris på bekostnad av kvalitet, hållbarhet och innovation. I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret diskuteras snårigheterna i LOU.

Deltagare: Magnus Colling, upphandlingschef på Locum, Linda Mattson, arkitekt på White Stockholm och John Hane, advokat på Foyen Advokatfirma. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg från Utopia Arkitekter

Direct download: Snret_150204_mix_v2.mp3
Category:general -- posted at: 10:00am CEST

1