Snåret

LOU har fått en hel del kritik för att vara krånglig och enbart gynna lägsta pris på bekostnad av kvalitet, hållbarhet och innovation. I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret diskuteras snårigheterna i LOU.

Deltagare: Magnus Colling, upphandlingschef på Locum, Linda Mattson, arkitekt på White Stockholm och John Hane, advokat på Foyen Advokatfirma. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg från Utopia Arkitekter

Direct download: Snret_150204_mix_v2.mp3
Category:general -- posted at: 10:00am CEST

1