Snåret

I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret diskuteras handelns utveckling och vilken effekt den har på stadsutvecklingen. Vad händer med våra stadskärnor när allt fler människor söker sig till köplador i stadens utkanter?

I programmet deltar Rudolf Antoni, näringspolitisk chef hos Fastighetsägarna GFR, Peter Kadhammar, journalist på Aftonbladet och Magnus Edström, kommunalråd (MP) i Västerås. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg från Utopia Arkitekter.

Direct download: Snret_kplador_mix_150302.mp3
Category:general -- posted at: 1:00am CEST

1