Snåret

Per Ankersjö i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: "Provocerande med naturreservat vid tunnelbanestationer".

Förtätningen i våra städer gör att antalet grönytor minskar till förmån för bostadsbyggandet. Men behöver det gröna och det urbana stå i konflikt med varandra?

Medverkande: Per Ankersjö, PR-konsult och tidigare stadsmiljöborgarråd, Lena Brunsell, Ekologigruppen och Maria Bergström, Naturskyddsföreningen.

 

Direct download: Snaret_naturen_i_staden.mp3
Category:general -- posted at: 8:00pm CEST

1