Snåret

Vad är det som styr markanvisningarna? Är det tradition och kultur? Ställer kommunerna tillräckligt tydliga krav på byggherrarna vid martilldelning utifrån vad medborgarna mest behöver? 

Medverkande: Ingrid Anderbjörk, stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun, Jan Rydén, curator på Färgfabriken och Martin Arkad, VD på Järntorget. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snret_150531_mix.mp3
Category:general -- posted at: 12:00am CEST

1