Snåret

Hur står det till med nytänkandet? En undersökning från förra året visar att fastighetsbranschen lägger ner minst resurser på innovationer. Finns det en innovationsskräck i byggbranschen? 

Medverkande: Anna Sander, forskningsansvarig WSP, Sanna Edling, projektledare HSB Living Lab och Anders Wikström, arkitekt och forskare, SICS. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snret_Innovation.mp3
Category:general -- posted at: 11:27am CEST

1