Snåret

Byggsektorn skriker idag efter kompetent personal, samtidigt som allt färre utbildar sig inom vissa byggyrken. Detta gäller såväl akademiker som yrkesarbetare. Hur arbetskraften ska kunna säkras diskuterar Ann Ericsson, Skanska, Karin Berglind, Arbetsförmedlingen och Jan-Ove Östbrink, SKL. 

Programledare är Emma Jonsteg.

Direct download: Podd_Snret_151112.mp3
Category:general -- posted at: 3:00pm CEST

1