Snåret

När samverkansprojekt drar ut på tiden skyller man ofta på branschens komplexitet. Men det finns saker som effektiviserar processen. Svensk Byggtjänsts nya styrelseordförande Ingela Lindh delar med sig av sina erfarenheter till programledaren Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_190528_v2.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

1