Snåret

I Snåret diskuteras lösningar för hur byggbranschen ska få gemensamma spelregler för digitaliseringDeltar gör Susanne Nellemann Ek, nybliven VD för BIM Alliance. Johan Stribeck, BIM- och VDC-ansvarig för Slussen-projektet, Jan-Olof Edgar, Mr BIM, AMA-chef på Svensk Byggtjänst: Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner är programledare.

Direct download: Snaret_1900926_BIM.mp3
Category:general -- posted at: 8:30pm CEST

1