Snåret

Troligen blir klimatdeklaration för nybyggnation verklighet från den första januari 2022. Är entreprenörerna redo för detta? Och hur påverkas upphandlingarna? Diskuterar gör Sofia Heintz, expert på Sveriges Allmännytta och Martin Erlandssonpå IVL Svenska Miljöinstitutet. Programledare är Viktor Ginner

Direct download: Snaret_191104_Klimatdeklarationer.mp3
Category:general -- posted at: 9:00pm CEST

1