Snåret

Byggåret 2020 blev ovanligt. Men vilka blir effekterna? Är hållbarhet lika aktuellt? Blir det en ny fastighetskrasch? Viktor Ginner diskuterar tillsammans med branschveteranerna Mikael Anjou, författare av boken ”Den ineffektiva byggbranschen” och Jeanette Reuterskiöld, styrelseproffs och grundare av HRM
affärsutveckling.

Direct download: Snaret_20201204_korrad.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

1