Snåret

Att återbruksmarknaden kommer explodera när trycket på koldioxidreducerande åtgärder i byggbranschen ökar är ingen högoddsare. Miljöanpassning blir en allt vanligare parameter i börsvärderingen av fastighetsbolag och i plan- och bygglagen återfinns nu krav om återbruksinventering. Programledaren Viktor Ginner diskuterar var affärsmöjligheterna finns med: Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen, Jan Axlund-Horneij, återbrukskonsult och försäljningschef på Kompanjonengruppen, Johanna Andersson, från IVL Svenska miljöinstitutet, ansvarig för Centrum för cirkulärt byggandes nätverk.

Tidskoder:
3.45 Så mycket återbrukas
5.18 Lönsamhetspotentialen i återbruk
18.00 Kompetensbehovet 
22.25 Nytt versus gammalt
25.50 Lagar och regler
27.50 Standarder och digitaliseringspotentialen

Direct download: Snaret_Aterbruk.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

Hur ska byggbranschens olycksstatistik förbättras? Snåret har samlat ett antal säkerhetsproffs som ger tips på säkra beteenden och hur var och en i byggprocessen kan bidra till att skapa en positiv säkerhetskultur.

Medverkande är Gustav Sand Kanstrup, projektledare på Arbetsmiljöverket, Caroline Wester, beteendevetare på Behavior Design Group, Jasmina Insanic, arbetsmiljöingenjör hos Ellevio, David Jansson, arbetsmiljöingenjör på NCC och Ulrika Dolietis, vd på Håll nollan. Programledare är Viktor Ginner, Svensk Byggtjänst.

Tidskoder
1.50  Statistiken bakom olyckorna
3.50  ”Hårda” insatser – regelverk
7.45  ”Mjuka” insatser – kulturen
11.40  Goda exempel – beställare
20.30 Involvera underentreprenörer
23.50  Innovationer som lösning
26.00 Slutsatser lösningar

Direct download: Snaret_210915.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

Allt fler vill bo i hållbara bostäder. Vad får hållbarhetsmålen för påverkan på utformningen av bostaden, och var väljer vi att bo, i staden eller på landsbygden?
I höstens första avsnitt av Snåret möts hållbarhetsexperterna för att tala om framtidens bostad under ledning av Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner.

Vi hör:
Anna Hamnö Wickman, hållbarhetschef hos bostadsutvecklaren Bonava.
Elisabet Stadler, miljöchef på Peab.
Per Olsson, hållbarhetschef på LINK arkitektur.
David Lindén, livscykelanalytiker hos teknikkonsultbolaget Ramboll.


I avsnittet tas följande aspekter upp (med tidsangivelse, minut och sekund):
01.20 Bostadsköparnas betalningsvilja för hållbarhet
04.30 Bostadens placering – på landet eller i stan
08.49 Bostadsytornas förändring
11.20 Byggnaders livslängd
14.10 Material i byggnaderna
15.50 Återbruk
19.40 Industriellt byggande som hållbarhetslösning
22.51 Teknologi i bostaden
23.45 “Product as a service” för cirkularitet
26.45 Delningsekonomi

Direct download: SNARET_210528_Del_2_Bostaden_2.mp3.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

Svensk Byggtjänsts podcast Snåret samlar några av bygg-Sveriges tyngsta hållbarhetsröster, alla från olika delar av byggprocessen men med det gemensamma målet att förflytta branschen och sina respektive företag och kunder mot ett hållbart byggande på riktigt.

Gäster

  • Anna Hamnö Wickman, hållbarhetschef hos bostadsutvecklaren Bonava.
  • Elisabet Stadler, miljöchef på Peabkoncernen.
  • Per Olsson, hållbarhetschef på LINK arkitektur.
  • David Lindén, livscykelanalytiker hos teknikkonsultbolaget Ramböll.

 

Programledare: Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner

 

Innehåll

I avsnittet besvarar gästerna frågor nedan (inklusive tidsangivelse).

  • 01.35 Vilka certifieringar, beräkningar, färdplaner och mål på olika nivåer som de fokuserar på i sina respektive företag.
  • 07.19 Greenwash, är det mer prat än äkta hållbarhet i byggbranschen?
  • 13.30 Om det är lätt att mäta rätt i syfte att skapa hållbarhet på riktigt i slutändan.
  • 9.15. Hur beställaren kan förbättra sitt hållbarhetsarbete.
  • 23.10 Hur branschen generellt så få det lättare att välja rätt.
  • 29.15 Vilka hållbarhetsmål som kommer nås.

 

Direct download: SNARET_210528_Med_Ava.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

Entreprenad- och upphandlingsformer leder till mycket förvirring. De är tätt sammankopplade och gränserna är inte alltid tydliga. Snåret försöker reda ut begreppen och diskuterar lösning för framtiden under ledning av Viktor Ginner. Medverkar gör också
Jan-Olof Edgar, utvecklingsstrateg på Svensk Byggtjänst och entreprenadupphandlaren Stefan Kindeborg från Stockholmshem.

Avsnittsinnehåll med tidsangivelser

01.48 Entreprenadform: vem har ansvaret?

02.10 Upphandlingsform: vem har avtal med vem?

03.20 De två entreprenadformerna

04.05 Utförandeentreprenad: beställaren, huvudansvaret, ritningar och tekniska lösningar

05.20 Totalentreprenad: entreprenören ansvarar för projekteringen

07.45 Övriga entreprenadformer

09.10 Framtidens entreprenadformer

10.30 Upphandlingsformer

12.05 Generalentreprenad: en entreprenör har huvudansvaret

12.20 Delad entreprenad: avtal med flera entreprenörer

12.30 Samordnad generalentreprenad: en entreprenör har samordningsansvar på byggplatsen

14.20 Vem fattar beslutet?

14.40 Skillnad privat och offentlig upphandling

15.45 Vem tar risken?

17.00 Hur avtalen ska skrivas

Direct download: SnaISret_2100330_Upphandling-E.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

Tekniken är på plats och snart kan näst intill alla i en byggprocess behöva arbeta digitalt. Men fortfarande saknar de flesta en grundläggande förståelse av vad Building Information
Modelling, BIM egentligen är. Snåret reder ut begreppen med hjälp av Kjell Karlsson, projektledare på Byggstyrning, Susanne Nelleman Ek, VD på BIM Alliances och Nicholas Alvén, VD på Nikolai Development. Programledare är Viktor Ginner.

Direct download: Snaret_BIM_For_Dummies_Alb_Edit_v.2.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

Brottsligheten i byggbranschen handlar ofta om avancerade internationella nätverk som upprättar lagliga fasader. I senaste Snåret möter vi Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket och Jessica Löfström, Senior Advisor på Ansvar.nu samt Johan Fyrk, författare av boken Svartjobbsfabriken och journalist på tidningen Byggnadsarbetaren. 

Direct download: Snaret_210120_kortad_2.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

1