Snåret

Allt fler vill bo i hållbara bostäder. Vad får hållbarhetsmålen för påverkan på utformningen av bostaden, och var väljer vi att bo, i staden eller på landsbygden?
I höstens första avsnitt av Snåret möts hållbarhetsexperterna för att tala om framtidens bostad under ledning av Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner.

Vi hör:
Anna Hamnö Wickman, hållbarhetschef hos bostadsutvecklaren Bonava.
Elisabet Stadler, miljöchef på Peab.
Per Olsson, hållbarhetschef på LINK arkitektur.
David Lindén, livscykelanalytiker hos teknikkonsultbolaget Ramboll.


I avsnittet tas följande aspekter upp (med tidsangivelse, minut och sekund):
01.20 Bostadsköparnas betalningsvilja för hållbarhet
04.30 Bostadens placering – på landet eller i stan
08.49 Bostadsytornas förändring
11.20 Byggnaders livslängd
14.10 Material i byggnaderna
15.50 Återbruk
19.40 Industriellt byggande som hållbarhetslösning
22.51 Teknologi i bostaden
23.45 “Product as a service” för cirkularitet
26.45 Delningsekonomi

Direct download: SNARET_210528_Del_2_Bostaden_2.mp3.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

1