Snåret

Hur ska byggbranschens olycksstatistik förbättras? Snåret har samlat ett antal säkerhetsproffs som ger tips på säkra beteenden och hur var och en i byggprocessen kan bidra till att skapa en positiv säkerhetskultur.

Medverkande är Gustav Sand Kanstrup, projektledare på Arbetsmiljöverket, Caroline Wester, beteendevetare på Behavior Design Group, Jasmina Insanic, arbetsmiljöingenjör hos Ellevio, David Jansson, arbetsmiljöingenjör på NCC och Ulrika Dolietis, vd på Håll nollan. Programledare är Viktor Ginner, Svensk Byggtjänst.

Tidskoder
1.50  Statistiken bakom olyckorna
3.50  ”Hårda” insatser – regelverk
7.45  ”Mjuka” insatser – kulturen
11.40  Goda exempel – beställare
20.30 Involvera underentreprenörer
23.50  Innovationer som lösning
26.00 Slutsatser lösningar

Direct download: Snaret_210915.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

1