Snåret

Att återbruksmarknaden kommer explodera när trycket på koldioxidreducerande åtgärder i byggbranschen ökar är ingen högoddsare. Miljöanpassning blir en allt vanligare parameter i börsvärderingen av fastighetsbolag och i plan- och bygglagen återfinns nu krav om återbruksinventering. Programledaren Viktor Ginner diskuterar var affärsmöjligheterna finns med: Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen, Jan Axlund-Horneij, återbrukskonsult och försäljningschef på Kompanjonengruppen, Johanna Andersson, från IVL Svenska miljöinstitutet, ansvarig för Centrum för cirkulärt byggandes nätverk.

Tidskoder:
3.45 Så mycket återbrukas
5.18 Lönsamhetspotentialen i återbruk
18.00 Kompetensbehovet 
22.25 Nytt versus gammalt
25.50 Lagar och regler
27.50 Standarder och digitaliseringspotentialen

Direct download: Snaret_Aterbruk.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

1