Snåret

Hur ska det gå till när vi ska skydda en bebyggd miljö där faktiskt både byggkranar och skyddsklassade byggnader kan kapas och hackas?

 

Direct download: Snaret_Datasakerhet_klar_1.mp3
Category:general -- posted at: 2:49pm CEST

Svensk Byggtjänsts vd, Kajsa Hessel, möter bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (s) för att prata om vad byggbranschen kan förvänta sig av honom. En intervju som till stor del handlar om hur arbetsmiljön i branschen ska förbättras. 
Direct download: Snret_Bostadsminister_och_Kajsa_VD_Sv_Byggtj_Master.mp3
Category:general -- posted at: 1:42pm CEST

Hur förnyade transportmöjligheter och förändrade rörelsemönster påverkar byggandet besvaras i det senaste avsnittet av podcasten Snåret från Svensk Byggtjänst.

Programledare är Viktor Ginner.

Gäster:
Anna Kramers, forskare på KTH. Projektledare för forskningsprojektet Mistra Sams, ett living lab som studerar vardagsrörligheten under åtta år. 
Christer Ljungberg, Trivector. Grundare och senior advisor. Han har hållit i tusentals föreläsningar om framtidens transporter. 
Karin Kjellson, Arkitekt och medgrundare Theory into practice.

Innehåll med tidskoder:
01.30 Aktuella beteende- och transportförändringar
03.00 Förändrad mobilitet - så påverkas staden
09.58 Kollektivtrafik i förändring
10.49 Förändrad mobilitet ur nationellt perspektiv
17.45 Beställartips för kravställning av mobilitet
22.15 Förändrad mobilitet - så påverkas byggnader

Direct download: Snaret_Transport.mp3
Category:general -- posted at: 11:00pm CEST

Snårets andra kortavsnitt i serien Snåret förklarar handlar om AMA-funktion, det senaste hjälpmedlet för upprättande av funktionskrav.

Tidskoder:

1.19 Vad är AMA Funktion?
1.42 Varför behövs AMA Funktion?
2.37 Vad är en funktion?
3.27 Vem behöver bry sig om AMA Funktion?
4.08 Vad är nyttan med funktionsupphandlingar ur beställarperspektivet?
4.32 Vad är nyttan med funktionsupphandlingar ur konsult/entreprenör/arkitektperspektivet?

Direct download: Snaret_211213_Forklara_AMA-Funktion_EP2.mp3
Category:general -- posted at: 12:26pm CEST

Snårets första kortavsnitt i serien Snåret förklarar handlar om referensverket AMA. AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning, men vad är det för något?

Tidskoder:

1.07 Vad är AMA?
2.23 Vem behöver bry sig om AMA?
2.51 När används AMA?
3.23 Vad är AMA inte?
3.42 Varför behövs AMA?

Direct download: snaret_ama_ny_version.mp3
Category:general -- posted at: 12:23pm CEST

1