Snåret

Snårets andra kortavsnitt i serien Snåret förklarar handlar om AMA-funktion, det senaste hjälpmedlet för upprättande av funktionskrav.

Tidskoder:

1.19 Vad är AMA Funktion?
1.42 Varför behövs AMA Funktion?
2.37 Vad är en funktion?
3.27 Vem behöver bry sig om AMA Funktion?
4.08 Vad är nyttan med funktionsupphandlingar ur beställarperspektivet?
4.32 Vad är nyttan med funktionsupphandlingar ur konsult/entreprenör/arkitektperspektivet?

Direct download: Snaret_211213_Forklara_AMA-Funktion_EP2.mp3
Category:general -- posted at: 12:26pm CEST

Snårets första kortavsnitt i serien Snåret förklarar handlar om referensverket AMA. AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning, men vad är det för något?

Tidskoder:

1.07 Vad är AMA?
2.23 Vem behöver bry sig om AMA?
2.51 När används AMA?
3.23 Vad är AMA inte?
3.42 Varför behövs AMA?

Direct download: snaret_ama_ny_version.mp3
Category:general -- posted at: 12:23pm CEST

1