Snåret (general)

Hur ska det gå till när vi ska skydda en bebyggd miljö där faktiskt både byggkranar och skyddsklassade byggnader kan kapas och hackas?

 

Direct download: Snaret_Datasakerhet_klar_1.mp3
Category:general -- posted at: 2:49pm CEST

Svensk Byggtjänsts vd, Kajsa Hessel, möter bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (s) för att prata om vad byggbranschen kan förvänta sig av honom. En intervju som till stor del handlar om hur arbetsmiljön i branschen ska förbättras. 
Direct download: Snret_Bostadsminister_och_Kajsa_VD_Sv_Byggtj_Master.mp3
Category:general -- posted at: 1:42pm CEST

Hur förnyade transportmöjligheter och förändrade rörelsemönster påverkar byggandet besvaras i det senaste avsnittet av podcasten Snåret från Svensk Byggtjänst.

Programledare är Viktor Ginner.

Gäster:
Anna Kramers, forskare på KTH. Projektledare för forskningsprojektet Mistra Sams, ett living lab som studerar vardagsrörligheten under åtta år. 
Christer Ljungberg, Trivector. Grundare och senior advisor. Han har hållit i tusentals föreläsningar om framtidens transporter. 
Karin Kjellson, Arkitekt och medgrundare Theory into practice.

Innehåll med tidskoder:
01.30 Aktuella beteende- och transportförändringar
03.00 Förändrad mobilitet - så påverkas staden
09.58 Kollektivtrafik i förändring
10.49 Förändrad mobilitet ur nationellt perspektiv
17.45 Beställartips för kravställning av mobilitet
22.15 Förändrad mobilitet - så påverkas byggnader

Direct download: Snaret_Transport.mp3
Category:general -- posted at: 11:00pm CEST

Snårets andra kortavsnitt i serien Snåret förklarar handlar om AMA-funktion, det senaste hjälpmedlet för upprättande av funktionskrav.

Tidskoder:

1.19 Vad är AMA Funktion?
1.42 Varför behövs AMA Funktion?
2.37 Vad är en funktion?
3.27 Vem behöver bry sig om AMA Funktion?
4.08 Vad är nyttan med funktionsupphandlingar ur beställarperspektivet?
4.32 Vad är nyttan med funktionsupphandlingar ur konsult/entreprenör/arkitektperspektivet?

Direct download: Snaret_211213_Forklara_AMA-Funktion_EP2.mp3
Category:general -- posted at: 12:26pm CEST

Snårets första kortavsnitt i serien Snåret förklarar handlar om referensverket AMA. AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning, men vad är det för något?

Tidskoder:

1.07 Vad är AMA?
2.23 Vem behöver bry sig om AMA?
2.51 När används AMA?
3.23 Vad är AMA inte?
3.42 Varför behövs AMA?

Direct download: snaret_ama_ny_version.mp3
Category:general -- posted at: 12:23pm CEST

Att återbruksmarknaden kommer explodera när trycket på koldioxidreducerande åtgärder i byggbranschen ökar är ingen högoddsare. Miljöanpassning blir en allt vanligare parameter i börsvärderingen av fastighetsbolag och i plan- och bygglagen återfinns nu krav om återbruksinventering. Programledaren Viktor Ginner diskuterar var affärsmöjligheterna finns med: Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen, Jan Axlund-Horneij, återbrukskonsult och försäljningschef på Kompanjonengruppen, Johanna Andersson, från IVL Svenska miljöinstitutet, ansvarig för Centrum för cirkulärt byggandes nätverk.

Tidskoder:
3.45 Så mycket återbrukas
5.18 Lönsamhetspotentialen i återbruk
18.00 Kompetensbehovet 
22.25 Nytt versus gammalt
25.50 Lagar och regler
27.50 Standarder och digitaliseringspotentialen

Direct download: Snaret_Aterbruk.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

Hur ska byggbranschens olycksstatistik förbättras? Snåret har samlat ett antal säkerhetsproffs som ger tips på säkra beteenden och hur var och en i byggprocessen kan bidra till att skapa en positiv säkerhetskultur.

Medverkande är Gustav Sand Kanstrup, projektledare på Arbetsmiljöverket, Caroline Wester, beteendevetare på Behavior Design Group, Jasmina Insanic, arbetsmiljöingenjör hos Ellevio, David Jansson, arbetsmiljöingenjör på NCC och Ulrika Dolietis, vd på Håll nollan. Programledare är Viktor Ginner, Svensk Byggtjänst.

Tidskoder
1.50  Statistiken bakom olyckorna
3.50  ”Hårda” insatser – regelverk
7.45  ”Mjuka” insatser – kulturen
11.40  Goda exempel – beställare
20.30 Involvera underentreprenörer
23.50  Innovationer som lösning
26.00 Slutsatser lösningar

Direct download: Snaret_210915.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

Allt fler vill bo i hållbara bostäder. Vad får hållbarhetsmålen för påverkan på utformningen av bostaden, och var väljer vi att bo, i staden eller på landsbygden?
I höstens första avsnitt av Snåret möts hållbarhetsexperterna för att tala om framtidens bostad under ledning av Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner.

Vi hör:
Anna Hamnö Wickman, hållbarhetschef hos bostadsutvecklaren Bonava.
Elisabet Stadler, miljöchef på Peab.
Per Olsson, hållbarhetschef på LINK arkitektur.
David Lindén, livscykelanalytiker hos teknikkonsultbolaget Ramboll.


I avsnittet tas följande aspekter upp (med tidsangivelse, minut och sekund):
01.20 Bostadsköparnas betalningsvilja för hållbarhet
04.30 Bostadens placering – på landet eller i stan
08.49 Bostadsytornas förändring
11.20 Byggnaders livslängd
14.10 Material i byggnaderna
15.50 Återbruk
19.40 Industriellt byggande som hållbarhetslösning
22.51 Teknologi i bostaden
23.45 “Product as a service” för cirkularitet
26.45 Delningsekonomi

Direct download: SNARET_210528_Del_2_Bostaden_2.mp3.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

Svensk Byggtjänsts podcast Snåret samlar några av bygg-Sveriges tyngsta hållbarhetsröster, alla från olika delar av byggprocessen men med det gemensamma målet att förflytta branschen och sina respektive företag och kunder mot ett hållbart byggande på riktigt.

Gäster

  • Anna Hamnö Wickman, hållbarhetschef hos bostadsutvecklaren Bonava.
  • Elisabet Stadler, miljöchef på Peabkoncernen.
  • Per Olsson, hållbarhetschef på LINK arkitektur.
  • David Lindén, livscykelanalytiker hos teknikkonsultbolaget Ramböll.

 

Programledare: Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner

 

Innehåll

I avsnittet besvarar gästerna frågor nedan (inklusive tidsangivelse).

  • 01.35 Vilka certifieringar, beräkningar, färdplaner och mål på olika nivåer som de fokuserar på i sina respektive företag.
  • 07.19 Greenwash, är det mer prat än äkta hållbarhet i byggbranschen?
  • 13.30 Om det är lätt att mäta rätt i syfte att skapa hållbarhet på riktigt i slutändan.
  • 9.15. Hur beställaren kan förbättra sitt hållbarhetsarbete.
  • 23.10 Hur branschen generellt så få det lättare att välja rätt.
  • 29.15 Vilka hållbarhetsmål som kommer nås.

 

Direct download: SNARET_210528_Med_Ava.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

Entreprenad- och upphandlingsformer leder till mycket förvirring. De är tätt sammankopplade och gränserna är inte alltid tydliga. Snåret försöker reda ut begreppen och diskuterar lösning för framtiden under ledning av Viktor Ginner. Medverkar gör också
Jan-Olof Edgar, utvecklingsstrateg på Svensk Byggtjänst och entreprenadupphandlaren Stefan Kindeborg från Stockholmshem.

Avsnittsinnehåll med tidsangivelser

01.48 Entreprenadform: vem har ansvaret?

02.10 Upphandlingsform: vem har avtal med vem?

03.20 De två entreprenadformerna

04.05 Utförandeentreprenad: beställaren, huvudansvaret, ritningar och tekniska lösningar

05.20 Totalentreprenad: entreprenören ansvarar för projekteringen

07.45 Övriga entreprenadformer

09.10 Framtidens entreprenadformer

10.30 Upphandlingsformer

12.05 Generalentreprenad: en entreprenör har huvudansvaret

12.20 Delad entreprenad: avtal med flera entreprenörer

12.30 Samordnad generalentreprenad: en entreprenör har samordningsansvar på byggplatsen

14.20 Vem fattar beslutet?

14.40 Skillnad privat och offentlig upphandling

15.45 Vem tar risken?

17.00 Hur avtalen ska skrivas

Direct download: SnaISret_2100330_Upphandling-E.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

Tekniken är på plats och snart kan näst intill alla i en byggprocess behöva arbeta digitalt. Men fortfarande saknar de flesta en grundläggande förståelse av vad Building Information
Modelling, BIM egentligen är. Snåret reder ut begreppen med hjälp av Kjell Karlsson, projektledare på Byggstyrning, Susanne Nelleman Ek, VD på BIM Alliances och Nicholas Alvén, VD på Nikolai Development. Programledare är Viktor Ginner.

Direct download: Snaret_BIM_For_Dummies_Alb_Edit_v.2.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

Brottsligheten i byggbranschen handlar ofta om avancerade internationella nätverk som upprättar lagliga fasader. I senaste Snåret möter vi Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket och Jessica Löfström, Senior Advisor på Ansvar.nu samt Johan Fyrk, författare av boken Svartjobbsfabriken och journalist på tidningen Byggnadsarbetaren. 

Direct download: Snaret_210120_kortad_2.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

Byggåret 2020 blev ovanligt. Men vilka blir effekterna? Är hållbarhet lika aktuellt? Blir det en ny fastighetskrasch? Viktor Ginner diskuterar tillsammans med branschveteranerna Mikael Anjou, författare av boken ”Den ineffektiva byggbranschen” och Jeanette Reuterskiöld, styrelseproffs och grundare av HRM
affärsutveckling.

Direct download: Snaret_20201204_korrad.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

God planering och nationella investeringar i infrastruktur är centrala för att kunna locka företagen. Det är några av slutsatserna när Snåret undersöker hur stat och kommun strategiskt kan arbeta för att attrahera företagsinvesteringar. Diskuterar gör Skellefteås kommunalråd, Lorentz Burman, Göran Cars, professor vid KTH och Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, där nätjätten Amazons precis öppnat.

Direct download: Snaret_201026_gamla_musiken.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

Energikapitlet i Boverkets byggregler (BBR), innehåller det sista i införandet av EU:s energiprestandadirektiv. I Snåret möts tre branschföreträdare med djup insyn i energifrågan för att diskutera vad detta innebär för hållbarhetsmålen. Diskuterar gör Mats Östlund, energiexpert på Svensk Byggtjänsts Bygginfo, Birgitta Govén, energiexpert på Byggföretagen och Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg på Stockholms stad.

Direct download: Snaret_200923_Energihushallning_Kortad.mp3
Category:general -- posted at: 11:00pm CEST

Har byggbranschen en ljus framtid? Det tror i alla fall några av branschens giganter trots Corona-kris. Kriser är ett utmärkt tillfälle att få ordning på sådant som inte sköts, menar till exempel Erik Paulsson, grundare av PEAB. I Snåret möter du även Jens Linderoth, analyschef på affärskonsulterna Navet och Hans Eliasson, ägare av Gullringbo.

Direct download: Snaret_200818.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

Byggbranschen blir allt mer digitaliserad och industrialiserad. Det betyder att en del roller kanske inte försvinner, men förändras och att nya dessutom tillkommer. Men var blir omställningen som störst? Det diskuterar Kajsa Simu, strategiutvecklare på NCC och forskare vid Luleå Tekniska Universitet Jed Klebanow från Fullstack Modular och Petter Bengtsson, vd på Zynka BIM i senaste avsnittet av Snåret.

Direct download: Snaret_inspelning_200526_MIX_2.mp3
Category:general -- posted at: 9:00pm CEST

Flera års slit, 50 teknikspecialister och ett 50-tal remissinstanser senare – nu är AMA Anläggning 20 här.

Snåret belyser i det senaste avsnittet de förändringar som anläggningsbranschen behöver sätta sig in i när AMA Anläggning 20 nu tas i bruk.

Direct download: Snaret_200414_AMA_2.mp3
Category:general -- posted at: 7:00pm CEST

Att betong skulle försvinna som byggmaterial inom kort är inte troligt och det dröjer till 2030 innan klimatsmart betong finns på marknaden. I Snåret förklarar Mats Emborg, professor i konstruktionsteknik och forskningschef på Betongindustri AB, varför han ändå är hoppfull och sätter stor tilltro till materialet även i framtiden.

Direct download: Smaret_191029.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

Det svaga konsumentskyddet vid köp av nybyggda bostadsrätter får ofta kritik, inte minst i media. Nu har Riksrevisionen fått sätta tänderna i frågan om staten gjort tillräckligt för att skydda köparna.  Snåret träffar Riksrevisionens projektledare, Johannes Österström, Programleder gör Viktor Ginner.

Direct download: Snaret_Riksrevisionen_200220_2.mp3
Category:general -- posted at: 8:51am CEST

Samtidigt som våra tre största städer växer så de knakar ska målet om ett Fossilfritt Sverige nås. För byggbranschen betyder det netto nollutsläpp senast 2045. Hur det ska gå till berättar Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg samt de tidigare stadsbyggnadsdirektörerna i Stockholm respektive Malmö, Ingela Lindh och Christer Larsson.

Direct download: Snaret_191119_Ingela_Lindh_2.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

En noggrann livscykelanalys, LCA, är avgörande för att skapa en helhetsbild av miljö- och klimatpåverkan hos byggnadsverk. Bland de stora byggföretagen har metoden blivit självklar. Är det dags för resten av byggbranschen att ta vid? I Snåret medverkar Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB och Birgit Brunklaus, RISE Miljösystemanalys.

Direct download: Snaret_LCA_191106_V2.mp3
Category:general -- posted at: 9:00pm CEST

Troligen blir klimatdeklaration för nybyggnation verklighet från den första januari 2022. Är entreprenörerna redo för detta? Och hur påverkas upphandlingarna? Diskuterar gör Sofia Heintz, expert på Sveriges Allmännytta och Martin Erlandssonpå IVL Svenska Miljöinstitutet. Programledare är Viktor Ginner

Direct download: Snaret_191104_Klimatdeklarationer.mp3
Category:general -- posted at: 9:00pm CEST

I Snåret diskuteras lösningar för hur byggbranschen ska få gemensamma spelregler för digitaliseringDeltar gör Susanne Nellemann Ek, nybliven VD för BIM Alliance. Johan Stribeck, BIM- och VDC-ansvarig för Slussen-projektet, Jan-Olof Edgar, Mr BIM, AMA-chef på Svensk Byggtjänst: Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner är programledare.

Direct download: Snaret_1900926_BIM.mp3
Category:general -- posted at: 8:30pm CEST

Såväl beställare som utförare kan dra stora fördelar av en ökad andel funktionskrav i upphandlingarna. Till exempel kan det bli ett effektivt verktyg för att komma tillrätta med ansvarsfrågan i projekt där kostnaderna dragit iväg.  

Jan-Olof Edgar från Svensk Byggtjänst, även kallad Mr BIM ger konkreta tips.  Programledare är: Viktor Ginner

Direct download: Smaret_190823_Kort_version_4.mp3
Category:general -- posted at: 1:56pm CEST

När samverkansprojekt drar ut på tiden skyller man ofta på branschens komplexitet. Men det finns saker som effektiviserar processen. Svensk Byggtjänsts nya styrelseordförande Ingela Lindh delar med sig av sina erfarenheter till programledaren Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_190528_v2.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

Några av våra tidigare bostadsministrar har gjort avtryck i vårt språkbruk. Vad kommer vi att minnas Per Bolund för. Snårets programledare Emma Jonsteg träffade vår bostads- och finansmarknadsminister några dagar innan han kom ut som troligt språkrör i Miljöpartiet. Han hoppas själv på att kunna bidra till en trevligare och mer hälsosam stadsmiljö. En grön oas i stan kanske? En Bo-lund?

Direct download: Snaret_190321_Per_Bolund.mp3
Category:general -- posted at: 9:00pm CEST

En övergång till fler totalentreprenader med innovations- och funktionsfokus kan vara vägen till en mer kvalitativ och nytänkande byggbransch enligt Snåret-panelen.

I avsnittet medverkar Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst, Ulrika Francke, tidigare vd på Tyréns, Ali Sadeghi Trafikverket och Amela Hodzic, marknadsdirektör på Prolog bygglogistik. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_190214_Upphandlingar_v2.mp3
Category:general -- posted at: 8:00pm CEST

Hur ska Sveriges nya Riksarkitekt föra Sverige närmare målet om ett hållbart samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer? Sveriges nya Riksarkitekt Helena Bjarnegård säger att det är dags att hitta nya lösningar eftersom de gamla uppenbarligen inte fungerat. Hon diskuterar med Henrik Modigh, stadsarkitekt och Kristian Käll, processledare. Programledare: Emma Jonsteg.

 

Direct download: Snaret_20190121.mp3
Category:general -- posted at: 9:00pm CEST

Metoo-rörelsen förra hösten väckte Sverige och satte jämställdhetsfrågan på agendan. Men vägen till en samhällsbyggnadsbransch utan trakasserier och förlegade strukturer är ännu lång.

I Snåret medverkar Urban Månsson, vd Svensk Byggtjänst, Charlotta Rosén, konsult och projektledare för Stureprojektet och Emmelie Renlund, ombudsman Byggnads. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_181121_MeToo.mp3
Category:general -- posted at: 10:00pm CEST

FN:s 17 Globala mål för hållbarhet kan ge svindlande prestationsångest, men också utgöra en fantastisk palett av möjligheter. I senaste Snåret hör vi fyra gäster som valt det senare perspektivet.

Medverkande: Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC, Maria Gardfjell (MP), tidigare kommunalråd Uppsala, Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef Rise och Mattias Gustafsson, vd Urbio. Programledare Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_181025_1.mp3
Category:general -- posted at: 9:00pm CEST

Ett allt större behov av förtätning och fler komplexa frågor som klimathotet och regionövergripande utmaningar ökar intresset för översiktsplanen. Men har den i sin traditionella form sett sina bästa dagar?

I Snåret diskuterar Carolina Fintling Rue, Tyresö kommun, Joel Edding, Stockholms stad, Pernilla Helmersson, Umeå kommun och Niklas Svensson, White stadsbyggnad. Programledare Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_180918.mp3
Category:general -- posted at: 7:00pm CEST

Den 9 september är det val och många hoppas på en blocköverskridande bostadspolitik. Men vad bör och kan en sådan innehålla och kommer de blå och röda verkligen kunna komma överens denna gång? Sveriges Byggindustriers bostadspolitiska expert Anna Broman hjälper oss tränga på djupet i frågan. Medverkande är också de bostadspolitiska talespersonerna Johan Löfstrand (S) och Mats Green (M). Programledare: Emma Jonsteg.

 

Direct download: Snaret_180821_3.mp3
Category:general -- posted at: 7:00pm CEST

Behovet av samhällsfunktioner är så stort att vi inte hinner bygga ikapp. Barn får gå i paviljonger och äldre tvingas kvar hemma på grund av brist på ändamålslämpliga lokaler. Måste det vara så? I Snåret diskuterar Kikki Liljeblad (S), kommunalråd, Norrköping, Anders Eklund, projektchef på Sisab, Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL och Alexander Hedin, regionchef Stockholm, Hemfosa. Programledare: Emma Jonsteg

Direct download: Snaret_180619_Samhallsfastigheter.mp3
Category:general -- posted at: 6:00pm CEST

En beställare av ett byggprojekt måste kunna hantera allt från arkitektur till hållbarhet och ekonomiska kalkyler. Samtidigt blir denna uppgift allt svårare i en bransch med en uppsjö av nya aktörer och utmaningar. I Snåret diskuterar Daniel Markström, regionchef för Stockholm på Jernhusen, Adam Cocozza, vd på Botrygg, Karin Ahlzén, projektchef Stockholm Stad och Rickard Langerfors, vice vd på Magnolia Bostad. Programledare: Emma Jonsteg

Direct download: Snaret_180522.mp3
Category:general -- posted at: 7:00pm CEST

Från flyktingboom, rekordbyggande av bostäder till tvärnit på bostadsmarknaden. Har regeringen tagit tag i de strukturella problemen under mandatperioden? Det diskuterar Stefan Attefall, före detta bostadsminister (KD), Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare, Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen och Maria Pleiborn, demograf på WSP. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_180420.mp3
Category:general -- posted at: 6:00pm CEST

Byggsverige har en rad utmaningar som bostadsbrist, klimathot och segregation att hantera. Samtidigt måste det som byggs hålla hög arkitektonisk kvalitet. Kan regeringens förslag till ny arkitekturpolicy hjälpa till att lösa denna ekvation?

Det diskuterar Caroline Stigsdotter, projektledare på Boverket, Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter, Tommy Lenberg, vd för Byggherrarna och Per Olsson Fridh, statssekreterare i Snåret. Programledare: Emma Jonsteg

 

Direct download: Snaret_20180320_korrad-2.mp3
Category:general -- posted at: 7:00pm CEST

Det finns en mängd olika certifieringar som mäter hur miljövänlig och hållbar en byggnad är. Men vad skiljer dem egentligen åt? Och vad mäter de? I senaste Snåret reder vi ut skillnaderna med hjälp
av Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, Pia Öhrling, miljökonsult och vd på Piacon och Cecilia Ehrenborg Williams, vd på Sweden Green Building Council. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_180222_NY.mp3
Category:general -- posted at: 6:00pm CEST

Priserna på bostadsmarknaden har börjat dala, samtidigt införs ett skärpt amorteringskrav. Vad får det här för effekter på bostadsbyggandet? Åsikterna går isär när Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, Järfälla kommun, Linda Jonsson, analytiker på Veidekke och Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB diskuterar i Snåret. Programledare Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret__180130.mp3
Category:general -- posted at: 6:00pm CEST

Vad gör en plats till ett ställe där man gärna vill vistas? Och motsatsen – något som man helst vill undvika? Vi måste tänka mellanrummet först, anser arkitekten Ewa Westermark som i Snåret diskuterar offentliga platser tillsammans med Elin Olsson, landskapsarkitekt och planeringschef hos miljöminister Karolina Skog samt Björn Sundin, fd kommunalråd (S) i Örebro. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_171207.mp3
Category:general -- posted at: 7:00pm CEST

Boverkets byggregler är svåra att navigera i och tolkas olika av kommunerna tycker fastighetsbolagen. De föreslår därför bättre tydlighet och utökad kontroll att reglerna följs.

I Snåret diskuterar vi regelverkets för- och nackdelar med Anna Sander, projektchef i Uppsala kommun och ena ledaren av Kommittén för modernare byggregler, Peter Fransson, avdelningschef på Boverket, Camilla Adolfsson, bygglovschef i Huddinge kommun samt Sverker Andreasson, produktchef på Ikano Bostad. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_171110_1.mp3
Category:general -- posted at: 9:39am CEST

Industriellt byggande handlar först och främst om processer och inte nödvändigtvis om fabriker. Provbygger du ett hus digitalt innan du sätter spaden i backen kan du utan vidare halvera produktionskostnaden säger Lars Albinsson, VD Maestro Design. Övriga medverkande är Ingrid Westman, grundare av byggföretaget Friendly Building och Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef på BoKlok. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_171003.mp3
Category:general -- posted at: 4:00pm CEST

I början av september slogs dörrarna upp till Linköpings bo- och samhällsexpo i den nya stadsdelen Vallastaden. Här har ett nytt område med 1000 bostäder byggts upp på rekordtid med en stor arkitektonisk mångfald. Hur har det varit möjligt? I Snåret får du svaret.

Medverkande Rickard Stark, arkitekt på Okidoki Arkitekter, Johanna Wiklander, stadsarkitekt i Linköping, Kourosh Farhang, vd och fastighetsutvecklare, Acasa Bostad och Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef i Upplands Väsby. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_Vallastaden.mp3
Category:general -- posted at: 5:00pm CEST

Långsamt verkar det som. Fortsätter det i samma takt kommer det att dröja 30 år innan de ledande posterna får lika många kvinnor som män. Lyssna på debatten i senaste Snåret. 

Medverkande: Tove Dahlgren, utbildningschef, Allbright, Pia Höök, global diversity manager, Skanska, Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads och Tatjana Joksimović, chef på enheten för planfrågor, Länsstyrelsen. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_170615.mp3
Category:general -- posted at: 3:07pm CEST

Allt fler flerbostadshus byggs nu i trä, mycket tack vare materialets miljömässiga fördelar, prefabmöjligheterna och att det går snabbare att bygga. Men borde det byggas ännu mer?

Snåret tar upp frågan med Susanne Rudenstam, chef för Sveriges träbyggnadskansli, Enar Nordvik, arkitekt på Skellefteå kommun och Carina Herbertsson, projektchef på Växjöbostäder. Programledare: Emma Jonsteg.

 

Direct download: Snaret_170523.mp3
Category:general -- posted at: 6:00pm CEST

Överklaganden av detaljplaner och bygglov hindrar bostadsbyggandet. Men hur går det till? Vem har rätt att överklaga, och varför tar ärendena sådan tid? I Snåret får vi svar. Medverkande: Samir Taha, vd Aros Bostad, Roger Mogert, stadsbyggnadsborgarråd, Åsa Ryding, chef för rättsavdelningen vid Länsstyrelsen i Stockholm samt tf. länsöverdirektör och Carl-Gustaf Hagander, arkitekt och tekniskt råd vid mark- och miljööverdomstolen. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_170426.mp3
Category:general -- posted at: 3:33pm CEST

Att välja rätt entreprenadform för sitt projekt kan vara en djungel av parametrar att förhålla sig till. Men vad innebär egentligen de olika formerna? I Snåret reder vi ut frågorna.

Medverkar gör Ulrika Hallengren, utvecklingschef, Wihlborgs Malmö, Ida de Neergaard Ländin, projektchef på NCC och Mårten Frumerie, förvaltningschef på Stockholms Läns Landsting. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_170321.mp3
Category:general -- posted at: 5:09pm CEST

En modern stad måste ha sin utgångspunkt i kollektivtrafiken. Men vi kan inte tänka bort transportslag – bilen hör hemma i staden också, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamson. I del 2 av Snårets tema hållbara resor medverkar även Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen och HG Wessberg, förhandlingsperson för Sverigeförhandlingen. Programledare Emma Jonsteg

Direct download: Snaret_170208.mp3
Category:general -- posted at: 2:57pm CEST

Trots en ökad miljömedvetenhet och större acceptans för miljöfrågor kör svensken mer bil än någonsin. Detta samtidigt som våra storstäder växer i snabb takt. Hur ska vi lösa denna utmaning? I ett första avsnitt på temat hållbara resor i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret medverkar miljöminister Karolina Skog och ger sin syn på saken. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: SNARET_170203.mp3
Category:general -- posted at: 3:19pm CEST

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson menar att det behövs ett standardiserat digitalt system för planprocessen som bör omfatta alla kommuner och myndigheter i hela landet. Under samtalet med Snårets programledare Emma Jonsteg pekar han också på behovet av ökad prefabricering för att få billigare bostäder och försvarar investeringsbidragen för nya hyresbostäder.

Direct download: SNARET_PETER_ERIKSSON.mp3
Category:general -- posted at: 5:45pm CEST

I avsnittet diskuterar vi hur branschen kan bli mer förändringsbenägen och våga omfamna digitaliseringen på flera plan. 

Medverkande: Mattias Hindfelt, tidigare CIO, Riksbyggen, Joakim Jardenberg, digital förändringsledare, SKL, Åsa Jadelius, IT-strateg, Sundsvalls stadsbyggnadskontor och Lisa Lindström, VD, digitalbyrån Doberman. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_161024.mp3
Category:general -- posted at: 12:37pm CEST

Det är inte lätt att hålla koll på alla finansiella begrepp. Panelen diskuterar hur de finansiella verktygen kan utvecklas för att få fram de bostäder som behövs. Medverkande: Folkhems vd Kenneth Wilén, finansmarknadsminister Per Bolund, Swedbanks chefekonom Anna Breman och Evidens vd Ted Lindqvist. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_161012_2.mp3
Category:general -- posted at: 7:23pm CEST

Socialantropologen Viktoria Walldin , White Arkitekter konstaterar att vi behöver fler kreativa ekonomer i samhällsbyggandet, att gentrifiering inte alltid behöver vara negativ och att marknaden ibland ligger steget före kommunerna när det kommer till sociala insatser. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_Extra_160913.mp3
Category:general -- posted at: 10:46am CEST

Vad menar vi egentligen med begreppet social hållbarhet? I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret går vi till botten med denna definition. Medverkande: Göran Cars, professor vid KTH, Victoria Percovich Gutierrez, hållbarhetsstrateg på White Arkitekter och Ann Legeby, forskare i stadsbyggnad vid KTH. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_160825_Social_hallbarhet.mp3
Category:general -- posted at: 9:38am CEST

Bostadsbrist, förtätning och urbanisering är heta ämnen. Men kommunerna vågar inte ta debatten. Den åsikten framförs i senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts Snåret.

Medverkar gör journalisterna Viktor Barth-Kron, DN, Andreas Jennische, Direktpress, Mark Isitt, GP och Mats Wickman, SvD. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_160518_Media.mp3
Category:general -- posted at: 1:00pm CEST

Det anser Stefan Ränk, VD på Einar Mattsson i Svensk Byggtjänsts senaste avsnitt av Snåret, i en debatt om Hyresrättens utveckling med Lena Andersson, VD för Älvstranden Utveckling i Göteborg, Kerstin Annadotter, universitetsadjunkt vid bygg- och fastighetsekonomi på KTH. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_160425_Hyresratten.mp3
Category:general -- posted at: 6:19pm CEST

I ett extra avsnitt av Snåret gräver vi djupare i de faktorer som driver förtätningen. Vi bjöd in Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH och landskapsarkitekt, som bland annat anser att bilen ockuperar stora delar av det offentliga rum som skulle kunna vara ytor för lek och rekreation. 

Direct download: extra_avsnitt_Alexander_Stahle_KORRAD.mp3
Category:general -- posted at: 11:26am CEST

I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret tar vi upp förtätningens för- och nackdelar. Medverkande är Henrik Nerlund, kanslichef på Skönhetsrådet och arkitekturhistoriker, Jan Jörnmark, författare och docent vid Chalmers samt Handelshögskolan i Göteborg och Emelie Brunge, landskapsarkitekt på Nyréns arkitektkontor. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_160317.mp3
Category:general -- posted at: 1:56pm CEST

Våra tre storstäder har en utmanande tid framför sig. Hur städernas respektive stadsbyggnadsdirektörer arbetar för att åstadkomma den inkluderande, hållbara och jämlika staden får vi veta i Snåret. Medverkande är Stadsbyggnadsdirektörerna Christer Larsson, Malmö, Agneta Hammer, Göteborg samt Anette Scheibe Lorentzi, Stockholm. Programledare är Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_160223_2.mp3
Category:general -- posted at: 3:47pm CEST

I flera av Sveriges kommuner minskar befolkningen i arbetsför ålder och service läggs ner. I Snåret tar vi oss an glesbygdens utmaningar. Medverkande är Charlotta Mellander, forskare vid Handelshögskolan i Jönköping, Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva och Per Schlingmann, tidigare chefsstrateg för Moderaterna.

Programledare är Emma Jonsteg.

Direct download: Snaret_160126_Ny.mp3
Category:general -- posted at: 5:48pm CEST

I Snåret diskuterar vi orsakerna till varför planprocessen tar så lång tid. Och hur den ska kunna kortas och effektiviseras - utan att göra avkall på vare sig kvalitet eller medborgarinflytande. Medverkande är Leif Nysmed, riksdagsledarmot (S), Martin Willén, biträdande stadsbyggnads chef i Örebro och Peter Lindroos, planarkitekt på Urban Minds. Programledare är Emma Jonsteg. 

Direct download: Snaret_Planprocess_korrad.mp3
Category:general -- posted at: 3:03pm CEST

Byggsektorn skriker idag efter kompetent personal, samtidigt som allt färre utbildar sig inom vissa byggyrken. Detta gäller såväl akademiker som yrkesarbetare. Hur arbetskraften ska kunna säkras diskuterar Ann Ericsson, Skanska, Karin Berglind, Arbetsförmedlingen och Jan-Ove Östbrink, SKL. 

Programledare är Emma Jonsteg.

Direct download: Podd_Snret_151112.mp3
Category:general -- posted at: 3:00pm CEST

En tredjedel av medarbetarna i byggsektorn går i pension när det ska byggas rekordmycket. Den unga generationen som ska ta över känner så stor oro att nattsömnen störs för åtta av tio.

Om detta diskuterar Åsa Lundmark, projektledare på Locum, Matilda Johnsson, arbetsledare på Skanska och Nadja Burman, byggnadsingenjör på Bau Arkitekter. Programledare Emma Jonsteg

Direct download: Snret_151008.mp3
Category:general -- posted at: 1:03pm CEST

Hur står det till med nytänkandet? En undersökning från förra året visar att fastighetsbranschen lägger ner minst resurser på innovationer. Finns det en innovationsskräck i byggbranschen? 

Medverkande: Anna Sander, forskningsansvarig WSP, Sanna Edling, projektledare HSB Living Lab och Anders Wikström, arkitekt och forskare, SICS. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snret_Innovation.mp3
Category:general -- posted at: 11:27am CEST

Vad är det som styr markanvisningarna? Är det tradition och kultur? Ställer kommunerna tillräckligt tydliga krav på byggherrarna vid martilldelning utifrån vad medborgarna mest behöver? 

Medverkande: Ingrid Anderbjörk, stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun, Jan Rydén, curator på Färgfabriken och Martin Arkad, VD på Järntorget. Programledare: Emma Jonsteg.

Direct download: Snret_150531_mix.mp3
Category:general -- posted at: 12:00am CEST

Per Ankersjö i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: "Provocerande med naturreservat vid tunnelbanestationer".

Förtätningen i våra städer gör att antalet grönytor minskar till förmån för bostadsbyggandet. Men behöver det gröna och det urbana stå i konflikt med varandra?

Medverkande: Per Ankersjö, PR-konsult och tidigare stadsmiljöborgarråd, Lena Brunsell, Ekologigruppen och Maria Bergström, Naturskyddsföreningen.

 

Direct download: Snaret_naturen_i_staden.mp3
Category:general -- posted at: 8:00pm CEST

Förra avsnittet av Snåret innehöll ett långt samtal med bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. Det avslutades med kommentarer av Snårets branschpanel. I dagens extra avsnitt finns hela samtalet med branschpanelen.

Panelen består av Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, Tobias Olsson, förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter och Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke bostad.

De diskuterar Kaplans uttalanden om regeringens nya stöd till byggandet av små hyresrätter, förslaget om modulbostäder för nyanlända flyktingar och andra bygg- och bostadspolitiska frågor. 

Direct download: Spanarna_till_Kaplan_extraavsnitt.mp3
Category:general -- posted at: 1:40pm CEST

Bostadsministern i Svensk Byggtjänsts Snåret: " Ideologiska skygglappar har förstört bostadsbyggandet". Mehmet Kaplan anser att regeringens nya stöd är en akut, nödvändig insats. I Snåret bemöter han branschens kritik mot de nya subventionerna. Medverkar gör även Lennart Weiss, Veidekke Bostad, Tobias Olsson, Sveriges Arkitekter och Marie Linder, Hyresgästföreningen.

Direct download: Sna-ret_Kaplan_mix_150412__v3.mp3
Category:general -- posted at: 9:29pm CEST

I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret diskuteras handelns utveckling och vilken effekt den har på stadsutvecklingen. Vad händer med våra stadskärnor när allt fler människor söker sig till köplador i stadens utkanter?

I programmet deltar Rudolf Antoni, näringspolitisk chef hos Fastighetsägarna GFR, Peter Kadhammar, journalist på Aftonbladet och Magnus Edström, kommunalråd (MP) i Västerås. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg från Utopia Arkitekter.

Direct download: Snret_kplador_mix_150302.mp3
Category:general -- posted at: 1:00am CEST

LOU har fått en hel del kritik för att vara krånglig och enbart gynna lägsta pris på bekostnad av kvalitet, hållbarhet och innovation. I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret diskuteras snårigheterna i LOU.

Deltagare: Magnus Colling, upphandlingschef på Locum, Linda Mattson, arkitekt på White Stockholm och John Hane, advokat på Foyen Advokatfirma. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg från Utopia Arkitekter

Direct download: Snret_150204_mix_v2.mp3
Category:general -- posted at: 10:00am CEST

"Kan medborgardialog vara farligt för demokratin?"

Medborgardialoger vid stadsutvecklingsprocesser blir allt mer utbrett för att engagera boende och ta vara på deras åsikter. Men får medborgarna som deltar verkligen möjlighet att påverka?

Medverkande: Eva Bjurholm från Södertälje kommun som arbetat med boendedialog i Ronna och Fornhöjden, Nazem Tahvilzadeh från KTH som forskar om medborgarinitiativ och Johanna Gustafsson Fürst, konstnär med erfarenhet av dialogprojekt i Haninge. Programledare är Emma Jonsteg.

 

Direct download: Snaret_ep_13_141215.mp3
Category:general -- posted at: 6:37pm CEST

”Ja eller nej till Förbifarten – varför finns inga alternativ?”

Infrastrukturprojekten i Stockholm har den senaste tiden genererat stora rubriker i tidningarna. I Svensk Byggtjänsts podd Snåret lanserar DN-journalisten Viktor Barth-Kron ett eget alternativ till Förbifarten: Bygg Österleden och dra tvärbanespår där igenom. Han medverkar tillsammans med trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) och oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M) i dagens avsnitt där vi reder ut alla turer kring Förbifarten och Bromma flygplats.

Direct download: Snret_141117_mix.mp3
Category:general -- posted at: 3:25pm CEST

Politikerna vågar inte prova nya boendelösningar” 

Kan nya boendelösningar vara svaret på den ökande bostadsbristen i Sverige? I detta avsnitt av podcasten Snåret tittar vi närmare på några internationella exempel som ännu inte, eller i liten omfattning, fått fäste här. Det handlar om social housing, mobila byggnader och byggemenskaper.

Medverkar gör Mia Odabas, ekonomijournalist, Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter och Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg, Utopia Arkitekter.

Direct download: Snret_2014_06_23_mix_NY.mp3
Category:general -- posted at: 3:37pm CEST

 

Svenskt bostadsbyggande 2014: För fult, dyrt och dåligt?

Går det att få kvalitet i byggandet när vi nu behöver bygga 250 000 bostäder fram till 2020?

Medverkar gör Ann-Sophie Forsberg, affärschef på Besqab, Anders Gardebring, talesperson från nätverket YIMBY, Martin Rörby, tidigare kanslichef på Skönhetsrådet och Moa Tunström, forskare på KTH vid Urbana och regionala studier. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg, Utopia Arkitekter.

Direct download: Svenskt_bostadsbyggande_2014_Fr_fult_dyrt_och_dligt.mp3
Category:general -- posted at: 10:24pm CEST

På temat ”Vad händer med bostadspolitiken efter valet” spanar fyra branschföreträdare kring framtida möjligheter och utmaningar på bostadsmarknaden. I stort är de försiktigt positiva och hoppas på en samhällsbyggarminister. Medverkar gör Lennart Weiss, kommersiell direktör för Veidekke, Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter och Vesna Jovic, kommundirektör i Huddinge. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg, Utopia Arkitekter.

Direct download: Snret_spanarna_140919.mp3
Category:general -- posted at: 1:19pm CEST

Första programmet är en summering av politikeravsnitten som spelades in tidigare i år.

Vad föreslår politikerna för att vi ska få bättre fart på bostadsbyggandet? Vilka beslut kan snabba på planprocessen? Vad är viktigast för den nya regeringen att ta tag i? Först ut att besvara frågorna var Alliansen. Medverkanden: Oskar Öholm, bostadspolitisk talesperson M, Nina Lundström, bostadspolitisk talesperson FP, Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson C och Roland Utbult, ledamot i Civilutskottet, KD. I det påföljande avsnittet var det oppositionens tur: 

Jan Lindholm, ledamot i Civilutskottet MP, Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson S och Amineh Kakabaveh, bostadspolitisk talesperson V, medverkade.

Direct download: Snrt_ep8_mix_140908_v2.mp3
Category:general -- posted at: 11:01am CEST

”Bostaden är en social rättighet”

I dagens avsnitt är det oppositionens tur att svara bemöta kraven från Stockholms Handelskammare, Nybyggarkommissionen och jagvillhabostad.nu. Medverkande: Jan Lindholm, ledamot i Civilutskottet MP, Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson S och Amineh Kakabaveh, bostadspolitisk talesperson V. 

Direct download: snaret_ep7_140623.mp3
Category:general -- posted at: 12:06pm CEST

 

Om alliansen får förnyat förtroende i höst, vad kommer man då att göra för att vi ska få en mindre snårig byggprocess och få bättre fart på bostadsbyggandet?

Direct download: Snaret_ep6_140617.mp3
Category:general -- posted at: 6:05pm CEST

Bostadsbristen äventyrar tillväxten i storstadsregionerna! Om detta diskuterar Olle Wästberg från Nybyggarkommissionen, Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu och Anna Wersäll från Stockholms Handelskammare medverkar.

Direct download: Snaret_avsnitt_5.mp3
Category:general -- posted at: 2:46pm CEST

Del 2 av 2

Vems fel är den snåriga byggprocessen? Lyssna på den spännande fortsättningen.

Diskussionerna går vidare med Mats Norrbom, nyligen utnämnd stadsbyggnadsdirektör i Uppsala, Hans Lind professor i fastighetsekonomi på KTH, Mattias Lundgren VD för NCC Boende samt Marcus Svensson från ByggVesta

Direct download: Nordbygg_podd_4_del2.mp3
Category:general -- posted at: 10:24am CEST

Vems fel är den snåriga byggprocessen? Byggherrar och kommuner skyller på varandra. Vem ljuger? 

Det diskuterar Mats Norrbom, nyligen utnämnd stadsbyggnadsdirektör i Uppsala, Hans Lind professor i fastighetsekonomi på KTH, Mattias Lundgren VD för NCC Boende samt Marcus Svensson från ByggVesta.

Del 1 av 2

Direct download: Snaret_avsn4_del1.mp3
Category:general -- posted at: 3:07pm CEST

Är det gammalt revirtänkande och prestige som hindrar

byggprocessen? Pratar vi inte med varandra? Hånglar vi för lite?

 

I det tredje avsnittet diskuterar Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef i Upplands 

Väsby, Petra Bjurhall teknikkonsult på Grontmij, Helena Dahlberg, produktchef 

Svensk Byggtjänst samt Lotta Niland, regionchef på Besqab.

Direct download: Snret_EP3_140422_MASTER.mp3
Category:general -- posted at: 10:26am CEST

Är Byggproduktionen på väg mot effektivare lösningar?

Medverkar gör Fredrik von Platen, tidigare bland annat ordförande för Sveriges stadsarkitekter, Jerrie Kristiansson, försäljningschef på BoKlok Sverige och Per-Martin Eriksson, VD på Veidekke. 

Direct download: Snaret_EP2.mp3
Category:general -- posted at: 11:50am CEST

Emma Jonsteg arkitekt och VD på Utopia träffar föreläsaren och

beteendevetaren Klas Hallberg som tagit pulsen på Byggsveriges

uppfattning om byggprocessen.

Direct download: Podd_Snret_EP_1.mp3
Category:general -- posted at: 11:45am CEST

1